Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Бібліотека навчального закладу на новому етапі розвитку соціальних комунікацій

Під такою назвою 21-22 вересня 2017 року в Науковій бібліотеці Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П.Василенка  відбулася науково-практична  конференція. Метою цього заходу було розглянути теоретико - методологічні засади,  розробити стратегію формування єдиного галузевого всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань агропромислового комплексу України відповідно до змінюваних інформаційних потреб суспільства.

Проблемою проблем розвитку бібліотечної галузі є її адаптація до умов цифрової культури. Процес переходу на електронні технології і носії інформації йде прискореними темпами і недалекий той час, коли цифрова культура стане панівною. Вона визначатиме характер суспільних і міжлюдських відносин, інформаційних обмінів. Звичайно, це викликає необхідність суттєвих змін у діяльності бібліотек як історично сформованих центрів накопичення, збереження і поширення знань, інформації, культурних надбань. Директор Наукової бібліотеки НУБіП Україна Кіщак Тетяна Степанівна звернула увагу слухачів на такі зміни в нормативно-правових документах, як запровадження для класифікації документів в установах та організаціях Універсальної десяткової класифікації як міжнародну класифікаційну систему, припинивши використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації. Якщо раніше забезпеченість бібліотеки навчальними матеріалами вважалася наявність підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком рекомендованої літератури з розрахунку один примірник на три особи, то на даний час це один примірник на п'ять осіб фактичного контингенту студентів та заявленого додаткового ліцензованого обсягу в разі розширення провадження освітньої діяльності або їх наявність в електронній формі (у локальному чи віддаленому доступі) для необмеженої кількості користувачів з дотриманням вимог законодавства про інтелектуальну власність. Наталія Миколаївна Ніколаєнко разом з колективом Наукової бібліотеки ХНТУСГ ім.. П.Василенка широко розкрили питання   провайдингу інновацій в бібліотеці де зауважили- «це є комплексне забезпечення процесу створення та виведення на ринок інноваційних послуг та інформаційних продуктів, що передбачає модифікацію бібліотечних послуг/ продукції, технологій, організаційних і соціальних прийомів управління.» Своїм досвідом роботи та проблемами поділилась завідувачка бібліотеки Маловисторопського коледжу ім.. П.С.Рибалка Сумського НАУ, чим визвала жваве обговорення питань про допомогу наукових бібліотек Вишів бібліотекам коледжів та технікумів.

Учасники конференції мали змогу відвідати найсучаснішу Наукову бібліотеку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, ознайомитись з роботою відділів рідкісних видань та дисертацій, відділ обслуговування науковою літературою, комплектування та каталогізування, оглянули читальні зали бібліотеки, книжкові експозиції.

Дуже радо та привітно зустріла нас бібліотека Коледжу переробної та харчової промисловості ХНТУСГ ім.. П.Василенка. Завідувачка  бібліотеки  Оксана Леонідівна представила презентацію інтернет- ресурсів, які використовуються в роботі.

За результатами наково- практичної конференції  були підготовлені наступні рекомендації:

 

  • спрямувати зусилля на забезпечення інтернет присутності бібліотек коледжів;
  • удосконалити роботу аграрних бібліотек по формуванню інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу;
  • активізувати кооперативну діяльність аграрних бібліотек у підготовці й використанні бібліографічної, реферативної та аналітичної продукції;
  • продовжити роботу аграрних бібліотек в загальнонаціональних проектах;
  • удосконалити роботу зі створення вторинних інформаційних ресурсів аграрної галузі та обміну цими виданнями серед аграрних навчальних закладів;
  • для більш повного представлення публікацій галузевої тематики обговорити можливість співпраці з ННСГБ по розміщенню рефератів (анотацій) в РЖ « Агропромисловий комплекс України» та більш якісного забезпечення інформаційних потреб науковців;
  • започаткувати серію публікацій про роботу бібліотек аграрних ВНЗ в фаховому виданні ДУ НМЦ «Агроосвіта»;
  • Вийти з пропозицією ННСГБ про створення «Зведеного плану науково-інформаційної й видавничої діяльності аграрних бібліотек та основних заходів бібліотек, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників галузі АПК України» який є важливою складовою системи науково-інформаційного забезпечення розвитку агроосвіти, сільсьгосподарської науки та практики, дорадництва шляхом координації та кооперації інформаційної роботи, а також удосконалення змісту та якості їхньої науково-бібліографічної продукції. Зокрема налагодження обміну між бібліотеками аграрної мережі видавничою продукцією, надання доступу до підготовлених документів (в електронній формі) на веб-сайтах та веб-порталах бібліотек.

На останок хотілось наголосити,  що ми повинні якнайшвидше подолати у нас самих і суспільній думці уявлення про бібліотеку як про сховище творів друку. Сучасна бібліотека переростає в мультиресурсний, мультисервісний заклад, що забезпечує мультипотреби читача/користувача. І коли ми навчимося задовольняти знаннєві, культурні, інформаційні потреби читача/користувача,  бібліотека отримає необмежену перспективу.

 

 

 

 

 

 

 


 

ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Олексій Гончарук, Прем'єр-міністр України

"Освіта – це перше, на чому ми маємо як країна зосередитися. Освіта, іновації і технології"

Зараз на сайті 0 користувачів та 128 гостей.