Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

II Міжнародна науково-практична конференція "Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти"

Назва заходу: ІІ міжнародна науково-практична конференція.

Тема заходу: Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти.

Дата проведення:  квітень.

Місце проведення: Миколаївський національний аграрний університет
(м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9); Інститут зрошуваного землеробства НААН (м. Херсон, сел. Наддніпрянське).

Кількість учасників: 100 осіб.

Назва зарубіжних країн та кількість учасників від кожної з них: Литва ‒
2 особи, Німеччина ‒ 3 особи, Франція ‒ 2 особи, Естонія ‒ 2 особи, Білорусь ‒
2 особи
, Польща – 2 особи, Ізраїль – 3 особи.

Мета проведення заходу. Конструктивне висвітлення проблематики впливу змін кліматичних умов на сільське господарство (охоплюючи лісове та рибне господарство), а також ветеринарію і фітосанітарію. Визначення найбільш уразливих секторів сільського господарства України. Встановлення діалогу із зацікавленими структурами щодо проведення досліджень із зазначеної тематики. Обговорення пріоритетних досліджень аграрної галузі щодо заходів з адаптації до змін клімату з урахуванням специфічних особливостей кожного регіону. Формулювання пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм з урахуванням адаптації сільського господарства до кліматичних змін.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ЗВО і наукових організацій, які залучалися до співпраці.

ДУ «НМЦ «Агроосвіта» проаналізовано досвід Європейського союзу в адаптації сільського господарства до змін клімату. В аграрних закладах освіти проводять заходи щодо підвищення загальної обізнаності про необхідність адаптації, дослідження впливу змін клімату на сорти рослин, засоби їх захисту, породи тварин, види риб, хвороби тварин і риб, стан водних ресурсів і лісів з урахуванням регіональних особливостей.

ДУ «НМЦ Агроосвіта», Миколаївський НАУ, Інститут зрошуваного землеробства НААН та інші аграрні заклади освіти, науково-дослідні установи брали участь у семінарах Мінагрополітики, зокрема з визначення шляхів адаптації сільського господарства до змін клімату. В свою чергу Мінагрополітики активно співпрацює з ФАО відповідно до підписаної Рамкової програми співробітництва для України з ФАО на 2016-2019 роки. Проекти, які здійснюються в рамках програми і спрямовані на реалізацію ключових пріоритетів Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій України на 2015-2020 роки, вже мають успішні результати.

Взято участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», організованій Інститутом водних проблем і меліорації НААН спільно з Глобальним водним партнерством України, та інших заходах.

У 2018 році проведено I Міжнародну науково-практичну конференцію «Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти». На заході було розглянуто широкий спектр питань з впливу змін клімату на сільське господарство, надана можливість ознайомитися з доробком і дослідженнями колег із зазначеної тематики. Всі учасники конференції визнали важливість і актуальність тематики конференції і потребу в подальшому її проведенні.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

- вплив змін клімату на стан водних ресурсів України, запаси і розподіл основних видів риб;

- вплив мінливості та сезонності клімату на аквакультуру через вплив на темпи зростання і стабільність одомашнених популяцій риб;

- вплив змін клімату на зміну якості продуктів харчування, а отже, негативні наслідки для продовольчої безпеки;

- вплив змін клімату на спектр культур, які вирощують на різних територіях, та на їх врожайність, розподіл і вірулентність, появу нових шкідників та хвороб рослин;

- вплив змін клімату на продуктивність тварин, доступність і якість кормової бази;

- окреслення шляхів адаптації і пом’якшення негативних наслідків від кліматичних змін;

- вплив змін клімату на структуру та функції рослинних і тваринних угруповань, прісноводних і морських екосистем;

- виникнення, поширення захворювань тварин різними шляхами за умови глобальної зміни кліматичних умов;

- аналіз нинішніх і майбутніх наслідків, вразливості та ризиків;

- обмін досвідом з наукових розробок щодо заходів з адаптації сільського господарства до зміни клімату для різних регіонів України;

- вдосконалення освітніх програм галузей знань «Аграрні науки та продовольство» і «Ветеринарна медицина» щодо врахування адаптації сільського господарства до кліматичних змін.

Наявність у закладі кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.

ДУ НМЦ «Агроосвіта», Інститут зрошуваного землеробства НААН та Миколаївський НАУ мать достатній кадровий потенціал для проведення цього заходу. Обов’язково залучатимуться представники органів державної влади, аграрних закладів освіти, установ, асоціацій, громадських, міжнародних організацій, ЗМІ та інші.

 

 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Ганна Новосад, Міністр освіти і науки України

"Якщо ми подивимось на найуспішніші країни у галузі освіти, ми побачимо Китай, Гонконг, Корею, Сінгапур. Вони мають найкращі показники в математиці, фізиці, природничих науках. Коли ми подивимось на найщасливіші країни, тут на верхівці списку побачимо Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію. Мені здається, система освіти має безпосередній вплив на те, чи почувають себе люди щасливими. Якщо найщасливішими країнами є саме ці, давайте подивимось, чому вони такими є»."

Зараз на сайті 0 користувачів та 231 гість.