Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Міжнародна конференція "Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки фахівців для аграрного сектору економіки України"

Назва заходу: міжнародна конференція.

Тема заходу: Дуальна форма здобуття освіти як одна з моделей поліпшення якості підготовки фахівців для аграрного сектору економіки України.

Дата проведення: жовтень.

Місце проведення: Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (м. Київ, вул. Смілянська, 11)

Кількість учасників: 50 осіб.

Назва зарубіжних країн і кількість учасників від кожної з них: Німеччина – 3 особи, Франція – 2 особи, Австрія – 1 особа, Литва – 1 особа, Польща –
1 особа, Молдова – 1 особа, Естонія – 1 особа, Нідерланди – 1 особа.

Мета проведення заходу. Визначення засад, напрямів, завдань, механізмів упровадження підготовки фахівців в аграрній освіті за дуальною формою; імплементація концепції дуальної освіти в освітній процес аграрних закладів; популяризація інформації щодо переваг підготовки фахівців за дуальною формою серед освітян, науковців, представників бізнесу, громадських організацій, суспільства.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ЗВО і наукових організацій, які залучалися до співпраці.

Сучасна освіта вимагає нових освітніх технологій, форм та інновацій, які здатні забезпечити високу якість підготовки фахівців. Заклади освіти, що готують кадри для аграрного сектору економіки країни, прагнуть ураховувати вимоги товаровиробників під час підготовки фахівців, хоча і вони не завжди задовольняють вимоги та чують нарікання щодо адаптованості змісту програм підготовки у закладі освіти до інноваційних процесів, що відбуваються в аграрній галузі.

ДУ «НМЦ «Агроосвіта» разом з представниками аграрного бізнесу, освітянами, науковцями, іноземними партнерами, іншими організаціями  розпочала роботу із пошуку шляхів поліпшення якості підготовки кадрів для галузі та скорочення терміну адаптації випускника на виробництві. З цією метою було організовано і проведено низку семінарів, нарад, «круглих столів», форумів інших заходів як в Україні, так і за кордоном із залученням представників освіти, науки та аграрного виробництва. За  цією тематикою було захищено кандидатську дисертацію.

Разом із освітянами, вивчивши досвід підготовки фахівців для аграрної галузі в провідних країнах Європи, яка побудована за дуальною формою навчання, де графік освітнього процесу розподіляється за тижнями теоретичного та практичного навчання, ми дійшли висновку, що ця форма організації освітнього процесу є найбільш ефективною для підготовки кадрів для АПК у коледжах і технікумах. Елементи дуальної форми навчання може бути запроваджено також і в університетах. Студенти не тільки навчаються в закладі освіти, але й в умовах реального виробництва. Крім того, випускники, які навчаються за цією формою, отримують практично гарантоване місце роботи.

Наказом МОН України від 02.03.2017 №336 затверджено склад робочої групи з розроблення проекту Концепції підготовки фахівців у вищій освіті за дуальною системою та розроблення проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення її функціонування, до якої введено представників аграрних закладів освіти (Полтавської ДАА, Сумського НАУ, Мирогощанського ДАК) та ДУ «НМЦ «Агроосвіта».

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року
№ 660-р схвалено Концепцію підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти. Наразі фахівці працюють над впровадженням положень Концепції в життя.

Навчання за дуальною формою сприятиме підвищенню якості підготовки студентів, формуванню й розвитку в них загальних та професійних компетентностей, що, у свою чергу, сприяє підвищенню ефективності подальшої фахової діяльності, адаптації випускників на ринку праці.

Основні питання, що пропонуються до обговорення:

- чи вплине на якість підготовки кадрів для аграрної галузі запровадження в аграрних закладах освіти підготовку фахівців за дуальною формою здобуття освіти;

- нормативно-правове забезпечення впровадження дуальної форми здобуття освіти;

- досвід впровадження дуальної освіти в українських закладах освіти (проект «Розробка та впровадження програм дуальної освіти у вищу школу України», експеримент «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання», проект «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» та інші);

- яким бути навчально-методичному, забезпеченню дуальної форми здобуття освіти. Проблеми організації практичної частини дуальних навчальних програм;

- викладач та наставник у системі підготовки фахівців за дуальною формою;

- дуальна освіта: навчання і робота – два в одному. Вимоги до підприємств, залучених до підготовки фахівців за дуальною формою;

- внесок міжнародних проектів, фондів, громадських організацій у запровадження в українських закладах підготовку фахівців за дуальною формою;

- міжнародний досвід підготовки фахівців за дуальною формою.

Наявність кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.

ДУ «НМЦ «Агроосвіта» має достатній кадровий потенціал для проведення зазначеного заходу. Обов’язково будуть залучені представники державних органів влади, аграрних закладів освіти, наукових установ, асоціацій, громадських, міжнародних організацій, проектів технічної допомоги, ЗМІ тощо.

 

 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Ганна Новосад, Міністр освіти і науки України

"Якщо ми подивимось на найуспішніші країни у галузі освіти, ми побачимо Китай, Гонконг, Корею, Сінгапур. Вони мають найкращі показники в математиці, фізиці, природничих науках. Коли ми подивимось на найщасливіші країни, тут на верхівці списку побачимо Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію. Мені здається, система освіти має безпосередній вплив на те, чи почувають себе люди щасливими. Якщо найщасливішими країнами є саме ці, давайте подивимось, чому вони такими є»."

Зараз на сайті 0 користувачів та 230 гостей.