Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Міжнародна науково-практична конференція "Освітньо-наукові аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в Україні"

Назва заходу: міжнародна науково-практична конференція.

Тема заходу: Освітньо-наукові аспекти контролю інфекційних хвороб тварин в Україні.

Дата проведення: листопад.

Місце проведення: Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» (м. Київ, вул. Смілянська, 11)

Кількість учасників: 100 осіб.

Назва зарубіжних країн і кількість учасників від кожної з них: Білорусь –
2 особи, Молдова – 2 особи; Польща – 3 особи; Латвія – 1 особа, Франція –
1 особа, Німеччина – 1 особа.

Мета проведення заходу. Обговорення актуальних аспектів освіти і науки в методології контролю емерджентних, особливо небезпечних та економічно значущих інфекційних хвороб свиней.

Коротка інформація про найважливіші наукові результати, отримані протягом 3-5 років у відповідній галузі з зазначенням ЗВО і наукових організацій, які залучалися до співпраці.

НУБІП України (Недосєков В.В.) Проведено аналіз епізоотичної ситуації емерджентних хвороб в Україні (сказу, РРСС, ЦВС-2, АЧС) протягом 2012–2017 рр. із геокодуванням та кластеризацією спалахів на основі точних географічних координат і набору інструментів для програми ESRI ArcMap 10.3. Такий підхід дав змогу напрацювати основну методологію теорій поширення емерджентних та небезпечних хвороб.

НУБІП України (Фурда І.А.) Розроблено алгоритм комп’ютеризованого системного управління плануванням профілактичних протиепізоотичних заходів щодо РРСС та ЦВС-2 у свиней з урахуванням оцінювання епізоотичного прояву й визначення напрямів поширення інфекцій.

НУБІП України (Недосєков В.В., Фурда І.А.) Розроблено системи моделювання та прогнозування.

Інститут ветеринарної медицини НААН (Ситюк М.П.), НУБІП України (Недосєков В.В.) Надано середньостроковий прогноз поширення репродуктивно-респіраторного синдрому та цирковірусної інфекції свиней до 2022 року в порівняльно-ретроспективному аспекті на основі методів апроксимації та ГІС-технологій, якими передбачено: за статистично вирахуваною лінійною функцією тенденцію до збільшення серопревалентності репродуктивно-респіраторного синдрому до близько 60 % на початку 2019 р. й подальшого зростання в майбутньому та 97–100 % серопревалентності цирковірусної інфекції впродовж прогнозованого періоду (2018–2022 рр.).

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів (Клестова З.С., Маковська І.Ф.) Проведено серологічний моніторинг репродуктивно-респіраторного синдрому та цирковірусної інфекції свиней за період 2013–2017 рр. за репрезентативної вибірки різних статево-вікових груп свиней та на його основі визначено поширення цих інфекцій в областях України.

видання:

1. Імунопрофілактика сказу в Україні : монографія / [Полупан І. М., Недосєков В. В., Ничик С. А., Нікітова А. П., Мазур Н. В.]. – Київ : Аграрна наука, 2017. – 144 с.

2. Immunological conception of African swine fever / [Makarov V., Nedosekov V., Sereda A., Matvienko N.] // Zoology and Ecology. – Режим доступу до журн.: https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=searchbasic. – Назва з екрана.

3. Аналіз результатів серологічних досліджень свійських свиней щодо репродуктивно-респіраторного синдрому в Україні за 2013–2015 роки / [Ситюк М. П. та ін.] // Ветеринарна медицина. – 2016. – Вип. 102. – С. 180–185.

4. The Middle East and Eastern Europe rabies Expert Bureau (MEEREB) third meeting: Lyon-France (7–8 April, 2015) // Journal of Infection and Public Health. – 2017. – November–December. – Volume 10. – Issue 6. – P. 695–701. – Режим доступу до журн.: http://www.jiph.org/article/S1876-0341(17)30097-7/fulltext. – Назва з екрана.

5. Мазур Н. Підбір кріопротекторного середовища для ліофілізації галузевого стандартного зразка антирабічного імуноглобуліну із сироватки крові кролів / Мазур Н., Полупан І., Недосєков В. // Бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. – 2017. – № 1. – Т. 5. – С. 48-52.

6. Spatial and temporal patterns of enzootic rabies on the territory of Chernihiv oblast of Ukraine / [Polupan I., Bezymennyi M., Golik M., Drozhzhe Zh., Nychyk S., Nedosekov V.] // Journal for veterinary medicine, biotechnology and biosafety. – 2017. – № 2. – Vol. 3. – P. 31–36.

7. Ефективність пероральної імунізації собак проти сказу вакциною «Броварабіс V-RG» / [Голік М. О., Недосєков В. В., Іванов М. Ю., Шарай Я. М., Ничик С. А., Полупан І. М.] // Ветеринарна біотехнологія. – 2017. – № 30. –С. 41–47.

8. Специфічна профілактика сказу в домашніх і сільськогосподарських тварин / [Нікітова А. П., Полупан І. М., Линок А. П., Мартинюк О. Г., Недосєков В. В.] // Ветеринарна біотехнологія. – 2017. – № 30. – С. 175–182.

9. Недосєков В. В. Система фінансування протиепізоотичних заходів та забезпечення епізоотичного благополуччя України / В. В. Недосєков,
М. О. Жуковський // Наукові доповіді НУБіП України. – 2017. – № 4 (68).

10. Антропургізація сказу в Україні / [Полупан І. М., Мазур М. В., Голік М. О., Недосєков В. В.] // Науковий вісник НУБіП України. – 2017. – № 265. –
C. 182–188.

11. Характеристика антирабічного імунітету у собак після пероральної імунізації вакциною «Броварабіс V-RG» / [Полупан І. М., Нікітова А. П., Голік М. О., Недосєков В. В.] // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. – Житомир, 2017. – № 2 (63), Т. 3.

12. Полупан І. М. Калібрування галузевого стандартного зразка антирабічного імуноглобуліну із сироватки крові кролів / Полупан І. М.,
Мазур Н. В., Недосєков В. В. // Ветеринарна медицина. – Харків, 2017.

13. Голік М. О. Значення різних видів тварин у підтриманні стаціонарно-неблагополучних осередків сказу на території Чернігівської області / Голік М. О., Недосєков В. В., Полупан І. М. // Біологія тварин. – 2016. – № 4. – С. 129.

Основні питання, що пропонуються до обговорення:

- моделювання епізоотичного процесу та оцінювання ризиків прояву інфекційних хвороб тварин;

- особливості діагностування емерджентних хвороб;

- вакцинопрофілактика інфекційних хвороб тварин;

- альтернативні підходи контролю інфекційних хвороб тварин (стемпінг-аут).

Наявність кваліфікованих наукових кадрів відповідного профілю.

ДУ НМЦ «Агроосвіта» та співорганізатори мать достатній кадровий потенціал для проведення цього заходу. Обов’язково залучатимуться представники органів державної влади, аграрних закладів освіти, установ, асоціацій, громадських, міжнародних організацій, ЗМІ та інші.

 

 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Ганна Новосад, Міністр освіти і науки України

"Якщо ми подивимось на найуспішніші країни у галузі освіти, ми побачимо Китай, Гонконг, Корею, Сінгапур. Вони мають найкращі показники в математиці, фізиці, природничих науках. Коли ми подивимось на найщасливіші країни, тут на верхівці списку побачимо Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію. Мені здається, система освіти має безпосередній вплив на те, чи почувають себе люди щасливими. Якщо найщасливішими країнами є саме ці, давайте подивимось, чому вони такими є»."

Зараз на сайті 0 користувачів та 224 гостя.