Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта»

Асоціація працівників аграрних навчальних закладів України «УКРАГРООСВІТА»

Асоціація працівників аграрних навчальних закладів України «Украгроосвіта» є добровільною всеукраїнською громадською організацією, заснована у 2003 році.

Основна мета діяльності Асоціації – є сприяння розвитку та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів членів Асоціації.

 

Основні завдання Асоціації:

- сприяння розвитку навчально-матеріальної бази аграрних закладів освіти, вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів для галузей АПК, впровадженню сучасних освітніх технологій, поширенню знань з питань використання нової техніки та технологій в сільськогосподарському виробництві;

- сприяння проведенню науково-дослідної роботи, впровадженню готових наукових розробок у сільськогосподарське виробництво;

- сприяння координації дій та створенню сприятливих умов для використання спеціалістів сільського господарства як на вітчизняному, так і на міжнародному ринку праці, а також для різноманітного фахового обміну;

- сприяння обміну викладачами, навчальними планами, навчальними   програмами,   виданню   навчально-методичних   матеріалів, Інавчальних посібників та підручників, уніфікації відповідно до державних стандартів навчальних планів і програм;

- сприяння впровадженню в навчальних закладах ступеневої підготовки спеціалістів за схемою професійно-технічні навчальні заклади - технікум (коледж) - університет (академія);

- сприяння створенню мережі регіональних навчально-практичних центрів, зміцненню їх матеріальної бази, забезпеченню сучасною вітчизняною та зарубіжною сільськогосподарською технікою та новітніми технологіями, залученню заводів-виробників та іноземних фірм.

 

 

 Для виконання статутних завдань у порядку, встановленому законодавством, Асоціація:

- створює банк даних Асоціації та сприяє забезпеченню членів Асоціації інформаційними, нормативними, методичними та іншими матеріалами;

- надає членам Асоціації організаційні, безкоштовні консультативні, методичні, інформаційно-довідкові та інші послуги з питань здійснення освітянської діяльності;

- узагальнює досвід та аналіз діяльності аграрних навчальних закладів;

- входить з пропозиціями до органів державної влади, органів місцевого самоврядування з питань розвитку аграрної освіти, захисту прав студентів, педагогічних та науково-педагогічних кадрів;

- за погодженням ДАК Міносвіти і науки України бере \"часть у здійсненні попередніх експертиз готовності аграрних навчальних закладів різних рівнів акредитації для одержання ліцензій або проведення акредитації;

- координує діяльність щодо створення сприятливих умов для використання спеціалістів сільського господарства як на вітчизняному, так і міжнародному ринку праці, а також для різноманітного фахового обміну;

- організовує в рамках Асоціації методичні групи та постійні профільні секції за напрямами для підготовки і попереднього розгляду навчальних планів із спеціальностей та програм із дисциплін;

- бере участь у проведенні конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, конкурсів;

- вивчає досвід діяльності з питань аграрної освіти аналогічних асоціацій зарубіжних держав;

- виступає учасником цивільно-правових відносин, укладає відповідні угоди в інтересах Асоціації;

- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснуванням підприємств у порядку, встановленому законодавством;

- впроваджує інші напрями діяльності, необхідні для досягнення мети та статутних завдань Асоціації і не суперечать законодавству України;

- засновує друковані засоби масової інформації та веб сайти;

Членами Асоціації можуть бути індивідуальні члени – громадяни України, іноземні громадяни, які досягли 14 років, та колективні члени – колективи навчальних закладів аграрного профілю.

 

 

ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Олександр Співаковський, Перший заступник Голови Комітету з питань освіти та науки

«Студенти – це інвестиції в інтелектуальну еліту майбутнього України».

Зараз на сайті 1 користувач та 210 гостей.

Користувачі на сайті

  • Redaktor