Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта»

Конференції, семінари, тренінги, майстер-класи 2018 року

Архів заходів               

 


п/п   
Назва заходу Тип заходу
1. Міжнародна науково-практична конференція «Роль аграрних навчальних закладів у формуванні механізмів розвитку сільської кооперації сільських територій»  Міжнародна конференція
2. Органічне агровиробництво: освіта і наука  Міжнародна конференція
3. Кліматичні зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної освіти та науки Міжнародна конференція
4.

Методологічні засади педагогічної інноватики. Інноваційна діяльність педагога

Семінар, тренінг
5. Проектування електронних освітніх ресурсів у контексті оновлення професійної освіти  Тренінг
6. Створення відеокурсів і відеолекцій та їх упровадження в освітній процес  Тренінг
7.  Розробка електронних підручників та навчальних посібників  Тренінг
8. Навички самооцінки особистості  Практичний семінар
9. Оцінювання фізичної  підготовленості студентів аграрних технікумів та коледжів  Практичний семінар
10. Сільський зелений туризм у вирішенні проблеми самозайнятості населення Практичний семінар
11. Захист тварин від жорстокого поводження в контексті судово-ветеринарної медицини Практичний семінар
12. Навчальна ферма як модель якісної підготовки фахівців для галузі тваринництва  Практичний семінар
13. Використання інноваційних технологій під час вивчення процесів, машин та обладнання у тваринництві  Семінар
14. Ефективний керівник: управління людьми, фінансами і часом  Тренінг
15. Ефективне управління освітнім процесом  Тренінг
16. Сучасні технології в овочівництві закритого ґрунту  Тренінг
17. Особливості підготовки фахівців-фермерів в аграрних технікумах та коледжах   Практичний семінар
18. Колекційно-дослідне поле та його ефективне використання в освітньому процесі  Практичний семінар
19. Інноваційні підходи в підготовці майбутніх фахівців ветеринарної медицини з використанням навчально-виробничих підрозділів закладу вищої освіти (з досвіду Компаніївського коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ) 

Практичний
семінар

20. Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки фахівців напряму «Геодезія та землеустрій»  Практичний
семінар
21. Фахова освіта в коледжах – одна з передумов  сталого розвитку аграрного виробництва   Семінар
22. Енергозбережувальні технології, модернізація котелень  Практичний семінар
23. Засоби сучасних онлайн-технологій та інформаційних систем в АПК  Практичний семінар
24. Сучасні тенденції розвитку  енергетичної галузі. Зміст підготовки фахівців-енергетиків для сільського господарства 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Практичний 
семінар
25. Інноваційні технології навчання під час підготовки фахівців із спеціаль­ності 208 «Агроінженерія» в аграрних технікумах та коледжах  Практичний 
семінар
26. Використання державних земель аграрних технікумів та коледжів  як основа практичної підготовки фахівців  Практичний семінар
27. Підприємницька діяльність: як розпочати власну справу з нуля?  Семінар
28. Сучасні виховні проблеми: виклики та шляхи їх реалізації Семінар
29. Формування комунікативної культури працівників бібліотек як важливий чинник у подоланні конфліктів з читачами  Семінар
     
     
     
     
     
     
     
     
     


 

 


 

 

ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Міністерство освіти і науки України

«Урядом було прийнято Порядок атестації, в який заклали дві найважливіші речі. Перше – оцінювати результати діяльності установ будуть не міністерства та президії академій наук, у підпорядкуванні яких перебувають ці установи, а незалежні експерти. Причому оцінюватимуть на основі прозорих і зрозумілих кількісних показників. Так ми мінімізуємо конфлікт інтересів. Друге – створено основу для того, щоб державна підтримка установи напряму залежала від ефективності її роботи: кращі отримуватимуть більше, а неефективні мають бути реорганізовані чи ліквідовані».

Зараз на сайті 1 користувач та 353 гостя.

Користувачі на сайті

  • Redaktor