Державна установа «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення
діяльності вищих навчальних закладів
«Агроосвіта»

Конференції, семінари, тренінги, майстер-класи

     Реєстрація                                                                                              Архів заходів               

 


п/п   
Назва заходу Тип заходу
1. Методологічні засади педагогічної інноватики. Інноваційна діяльність педагога  Семінар,
тренінг
2. Проектування електронних освітніх ресурсів у контексті оновлення професійної   освіти  Тренінг
3. Створення відеокурсів і відеолекцій та їх упровадження в освітній процес  Тренінг
4.  Розробка електронних підручників та навчальних посібників  Тренінг
5. Навички самооцінки особистості  Практичний семінар
6. Оцінювання фізичної  підготовленості студентів аграрних технікумів та коледжів  Практичний семінар
7. Формування навчальних результатів і завдань. Технології діагностики та оцінювання навчальних досягнень  Тренінг
8. Сільський зелений туризм у вирішенні проблеми самозайнятості населення Практичний семінар
9. Захист тварин від жорстокого поводження в контексті судово-ветеринарної медицини Практичний семінар
10. Запровадження системи ХАССП (НАССР) на переробних підприємствах України  Практичний семінар-тренінг
11. Навчальна ферма як модель якісної підготовки фахівців для галузі тваринництва  Практичний семінар
12. Використання інноваційних технологій під час вивчення процесів, машин та обладнання у тваринництві  Семінар
13. Ефективний керівник: управління людьми, фінансами і часом  Тренінг
14. Ефективне управління освітнім процесом  Тренінг
15. Сучасні технології в овочівництві закритого ґрунту  Тренінг
16. Особливості підготовки фахівців-фермерів в аграрних технікумах та коледжах   Практичний семінар
17. Колекційно-дослідне поле та його ефективне використання в освітньому процесі  Практичний семінар
18. Інноваційні підходи в підготовці майбутніх фахівців ветеринарної медицини з використанням навчально-виробничих підрозділів закладу вищої освіти (з досвіду Компаніївського коледжу ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ) 

Практичний
семінар

19. Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки фахівців напряму «Геодезія та землеустрій»  Практичний
семінар
20. Фахова освіта в коледжах – одна з передумов  сталого розвитку аграрного виробництва   Семінар
21. Дидактика та методи викладання в фаховій освіті Семінар
22. Енергозбережувальні технології, модернізація котелень  Практичний семінар
23. Засоби сучасних онлайн-технологій та інформаційних систем в АПК  Практичний семінар
24. Сучасні тенденції розвитку  енергетичної галузі. Зміст підготовки фахівців-енергетиків для сільського господарства 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» Практичний 
семінар
25. Інноваційні технології навчання під час підготовки фахівців із спеціаль­ності 208 «Агроінженерія» в аграрних технікумах та коледжах  Практичний 
семінар
26. Шляхи вдосконалення компетентісно зорієнтованої  системи роботи куратора групи  Майстер-клас
27. Використання державних земель аграрних технікумів та коледжів  як основа практичної підготовки фахівців  Практичний семінар
28. Підприємницька діяльність: як розпочати власну справу з нуля?  Семінар
29. Сучасні виховні проблеми: виклики та шляхи їх реалізації Семінар
30. Формування комунікативної культури працівників бібліотек як важливий чинник у подоланні конфліктів з читачами  Семінар
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Зауважив Перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець

"Ми зараз випускаємо багато інженерів, але наші підприємства мають проблему підбору кадрів. Вони не можуть взяти випускника з дипломом магістра – він просто не готовий до роботи. Цю проблему треба вирішувати, і саме дуальне навчання є тією моделлю, яка найпридатніша для цього".

Зараз на сайті 1 користувач та 403 гостя.

Користувачі на сайті

  • Redaktor