Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти»

Фінансово-господорська діяльність ЗВО

ЩОДО ВАРТІСНОГО КРИТЕРІЮ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

   Згідно з розділом ІІ Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26 червня № 611 (далі – Положення), встановлено вартісний критерій для малоцінних необоротних матеріальних активів, зокрема визначено, що установи зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 2 500 гривень, та строк використання яких перевищує один рік, та сценічно-постановочні засоби вартістю, що не перевищує 5 000 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки та тощо) Застосування зазначеного вартісного критерію здійснюється з дня набрання чинності Положенням. Перекласифікація основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних активів, оприбуткованих бюджетною установою до дня набрання чинності цим Положенням, не здійснюється. Нові порядки казначейського обслуговування та складання Фінансової бюджетної звітності Мінфін уніс зміни до: Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 22.12.11 р №1691; Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Держказначейства, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.12 р №309; Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Держказначейства, затвердженого наказом Мінфіну від 22.06.12 р №758; Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.01.12 р № 44. Зокрема передбачено, що установи, які відповідно до законодавства надають адмінпослуги, плата за які зараховується до бюджету, тепер складатимуть Довідку про надходження плати за надання адміністративних послуг, яка зараховується до бюджету (додаток 38). Крім того, викладено в новій редакції Порядок заповнення форми №1 «Баланс», а саму форму доповнено рядками для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух фінансових інвестицій. Установлено, що розпорядники бюджетних коштів у фінзвітності відображають дані щодо фінансових інвестицій починаючи зі звітності за І квартал 2014 року.

ЩОДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

   На виконання Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Бюджетного кодексу України видано наказ Міністерства фінансів України від 26.06.13 р №611 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ». Цим наказом приведено у відповідність із нормами законодавства з бухгалтерського обліку бюджетних установ Положення з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ (далі - Положення). Це положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво. Норми цього Положення застосовуються бюджетними установами. Відповідно до пункту 8.7 зазначеного Положення для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, які наведені у додатку до цього Положення.

 

 


ОСВІТА

Незалежний замір знань

КОМЕНТАР

Ганна Новосад, Міністр освіти і науки України

"Якщо ми подивимось на найуспішніші країни у галузі освіти, ми побачимо Китай, Гонконг, Корею, Сінгапур. Вони мають найкращі показники в математиці, фізиці, природничих науках. Коли ми подивимось на найщасливіші країни, тут на верхівці списку побачимо Фінляндію, Ісландію, Норвегію, Швецію. Мені здається, система освіти має безпосередній вплив на те, чи почувають себе люди щасливими. Якщо найщасливішими країнами є саме ці, давайте подивимось, чому вони такими є»."

Зараз на сайті 0 користувачів та 224 гостя.